Препоръки от клиенти
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет на Република България:

" С настоящата референция изразяваме удовлетворението си от работата ни с екипа на фирма Мастър План ЕООД във връзка с изпълнение на договор за изработка на интернет страница на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет.

При съвместната ни работа срещнахме желание и готовност да се съобразят с изискванията ни, както и стремеж за усъвършенстване и прецизност в детайлите.

Благодарим на екипа за вниманието и ангажираността с проекта, за адекватните предложения и професионалното им изпълнение.

Препоръчваме Мастър План ЕООД като коректен и надежден професионален партньор."

/П/ Св. Спасов
Секретар на Съвета
Февруари 2010