В договора за месечен абонамент се включва списък от дейности, които се извършват месечно, независимо от времето, което изискват. Дейностите са разпределени в 4 пакета, от които можете да изберете един. Пакетите могат да бъдат модифицирани допълнително, за да отговарят в най-голяма степен на потребностите в работата ви с ИТ системата. Видове абонаменти пакети.
[повече]
С този модел на работа наш специалист е на разположение в офиса ви за определени дни и часове в месеца. Той е на отговорен за решаването на всякакви казуси, възникнали междувременно или през тези дни. При този вариант на сътрудничество се заплаща за час работа и при подписан договор за период от поне 6 месеца. Ангажиментите извън договорените дни, се заплащат отделно на цена за бърза реакция.
[повече]
Този модел включва предоставянето на консултантска подкрепа, планиране, проектиране и изпълнение на отделни проекти. Може да се отнася до всички тези етапи или само до някои от тях. Ангажиментите се договарят и приемат предварително от двете страни, без непременно да е обвързано със сътрудничество преди или след подписване на договора.
[повече]
Тази услуга обхваща решаването на всякакви проблемни казуси, независимо от сложността и продължителността за работа. Тя се предоставя без дългосрочен ангажимент и се заплаща за час работа. Времето за реакция е до 24 часа в работни дни или през уикенда след допълнителна уговорка и при допълнително заплащане.
[повече]