masterplan

1421 гр. София,
бул. Арсеналски 115, ет. 2
home@masterplan.bg
+359 888 366 382

При всеки възникнал въпрос относно работата ни, моля използвайте някоя от възможностите за връзка с екипа ни. Обратната връзка е важна за доброто качество на работата ни.

Име

e-mail

Относно

Съобщение

Управител

Стоян Лаловски
м. 088 836 6382
stoyan@masterplan.bg

Маркетинг мениджър

Десислава Петрова
м. 088 525 2575
dpetrova@masterplan.bg