Компетенции

Дейността на masterplan е свързана с оценка, планиране и прилагане на ИТ решения за малки и средни компании, правителствени и неправителствени организации.

Прилагаме интегрирани ИТ решения в няколко направления:
  • планиране и управление на мрежи и системи
  • изграждане на инфраструктура за мрежи и видеонаблюдение
  • мониторинг и защита на данни
  • консултиране и доставка на техника и софтуер
  • В партньорство работим по уеб решения и оптимизация
  • Целта ни е да помогнем на клиентите ни да изберат най-подходящото ИТ решение за специфичните нужди на своя бизнес и да разчитат на нас за постоянното оптимизиране и подобряване на информационната си система.