Управление на информационни системи

Доброто управление на инфраструктурата означава да сте сигурни, че ИТ системата ви има здрав гръбнак. Понякога проблеми точно с лошата инфраструктурата водят до ненужни инвестиции за софтуер, техника или други специфични компоненти, които не решават проблемите. Затова добрата инфраструктура е критично важна за функционирането на надеждна и финансово ефективна система.
[повече]

Да имаш сигурен достъп до документите, мейлите и офис оборудването е едно от най-важните условия за мобилност в работата. Затова се стремим към удобни и качествени решения, които ще са съобразени с нуждите на бизнеса Ви.

За тях взимаме предвид условия като тези: каква ще е продължителността на достъпа, кой до какви устройства и данни ще има достъп, какви са вида и качеството на връзката за дистанционен достъп.

[повече]
Мониторингът на сървърите и работните станции е сред най-лесните и ефикасни начини да предотвратим сложни и потенциално скъпи проблеми. Защото наблюдаваме постоянно системата и всяка индикация за проблем, реагираме бързо и решаваме проблема преди да е станал по-сериозен.
[повече]

Сървъри

Рутър и защитна стена

router / firewall / VPN
Рутърът контролира интернет трафика в мрежата ви. Позволява ограничаване на входящия и изходящия трафик. Защитава данните в системата и компютрите ви от увреждане.
[повече]

Файлов сървър

File Sharing / Network Access
Този сървър дава възможност да преминете към централизирано управление и съхранение на информацията от цялата компютърна мрежа. На сървъра лесно могат да се определят различни права на достъп. Например, един файл на сървъра може да бъде недостъпен за едни потребители и достъпен за други, от които само някои да могат да го променят. Качествената поддръжка на сървъра осигурява неговата надеждна работа.
[повече]
Сървърът предоставя сигурен начин за прехвърляне на файлове между работни станции, без да се използват пощи, Skype и бавни публични сървъри. Такъв сървър осигурява на участниците в общ проект сигурно и защитено споделяне на файлове, без ограничение на големината им, като се използва сървър с интернет адрес - името на фирмата. Данните ви са на сигурно място и достъп до тях имат само хората, които вие оторизирате.
[повече]

Файловият сървър под наем е подходящо решение за малки и средни фирми, които не могат да инвестират в закупуване на собствен файлов сървър, но държат да съхраняват надеждно и леснодостъпно информацията от мрежата си.

С услугата „Сървър под наем” клиентите получават сървър с необходимия инсталиран Linux софтуеър. Техническите параметри на сървъра се съобразяват предварително с наличната информационна система, нивото на сигурност и сървърна поддръжка.

[повече]
Това означава да конфигурираме система, изцяло съобразена с нуждите на бизнеса ви. Определяме заедно необходимите функции на ядрото на ИТ системата, интегрираме ги с други и постигаме нужното ниво на сигурност и достъпност на системата. Това е решение, което дава най-голяма ефективност и адаптивност при работата със системата.
[повече]

Облачни услуги

Конуслатции / Управление
Облачните услуги ви дават виртуално място за съхранение на данни. Това означава например да ползвате пощенски сървър или да архивирате част от файловете от компютъра ви. Можем да ви помогнем за това кога, как и за какво да се възползваме от облачните услуги или да ви предложим по-подходящо решение от тях. Да съдействаме при комуникацията с доставчика на услуги и да управляваме за вас информационната система така, че да ви носи допълнителна полза.
[повече]

Disaster Recovery решения

Когато се наложи да възстановите загубена информация, ви е нужен надежден източник. Тоест добре съхранено копие на данните. Едно от решенията е то да бъде налично във вашия офис като част от офис системата. Така ще имате бързо архивиране и бърз достъп до данните при необходимост.
[повече]
Разполагаме с малък дейта хъб в офиса ни и тук архивираме данни на клиентите ни. Сградата е с 24 часа физическа охрана, офисът е с аларма и видео наблюдение. Архивният сървър е с отделен интернет канал и подсигурен от токови аномалии.
[повече]

Планиране § изграждане

Структурираме работата си въз основа на план от стъпки, като започваме с това какви са нуждите, желанията и очакванията на клиента и завършим с тестване на надеждността на системата след работата ни. Залагаме реалистични срокове и много държим да следваме графика със задачи така, че да ги спазим. Защото знаем колко е важно това за успеха на проекта и за партньорството ни.
[повече]
Когато се споразумеем по ясен план, продължаваме с изпълнението му. През този етап съобразяваме участието на другите свързани участници - доставчици на услуги, предишни изпълнители, потребителите на системата и др. Ако е нужно, правим заедно актуализация в планирането. Добрата координация с тях е от решаващо значение за успешния резултат от работата ни. Затова полагаме целенасочени усилия да изградим и поддържаме ползотворни взаимоотношения с тях.
[повече]
Това означава да дадем потвърждение за качеството на изпълнение на проекта и за доброто функциониране на системата след него. Този ангажимент включва описание и оценка, организирани в ясен за използване и от други страни документ. Така оставаме полезни за клиента, дори ако не продължим работата заедно след тестването на системата.
[повече]

Web and SEO

Разработваме уеб решения, които посрещат различни нужди и очаквания – корпоративно и продуктово представяне, он-лайн продажби, системи за управление на съдържанието и други.
[повече]

SEO

Web design and Web system

Ефективната оптимизация на сайта увеличава многократно силата на он-лайн комуникацията на клиентите ни. Техните послания достигат до повече целеви потребители, допълвайки другите маркетингови активности.

Близо 90% от трафика в интернет се формира от търсещите машини и директории. Това означава, че добрите позиции на вашия уеб сайт в Интернет определят в голяма степен броя на посещенията на него.

[повече]
Хостваме разработените от нас уеб системи на наш уеб сървър. Той не е споделен с други сайтове, както би било ако се ползва външна хостинг услуга, а е само за сайтове на наши клиенти. С това решение контролираме в по-голяма степен и по-гъвкаво качеството на използване на софтуера, който сме написали.
[повече]