SEO

Ефективната оптимизация на сайта увеличава многократно силата на он-лайн комуникацията на клиентите ни. Техните послания достигат до повече целеви потребители, допълвайки другите маркетингови активности.

Близо 90% от трафика в интернет се формира от търсещите машини и директории. Това означава, че добрите позиции на вашия уеб сайт в Интернет определят в голяма степен броя на посещенията на него. Ние можем да ви помогнем в управлението на този процес като оптимизираме сайта ви така, че да бъде класиран на по-високи позиции.

Това включва поредица от дейности в рамките на определен времеви период. Резултатите от оптимизацията зависят от редица особености на сайта – език на програмиране, графично и текстово съдържание и др. Когато ви предлагаме нов уеб сайт, съобразяваме неговите параметри с тези особености и с възможностите за оптимизация.