Офис система
Когато се наложи да възстановите загубена информация, ви е нужен надежден източник. Тоест добре съхранено копие на данните. Едно от решенията е то да бъде налично във вашия офис като част от офис системата. Така ще имате бързо архивиране и бърз достъп до данните при необходимост.
Управлението на архива е решаващо за добре работещата офис система. Ние работим със специализиран софтуер, като минимизираме човешкия фактор за грешка. Контролираме процеса, следим информацията за процеса по възстановяване на данните и се намесваме навреме при проблем.
Техническите решения за архив могат да са различни - използване на отделен диск, свободен компютър или голяма архивираща система с повече дискове. От решаващо значение е да пазите копие на данните извън офиса.