Колокация в мастърплан
Разполагаме с малък дейта хъб в офиса ни и тук архивираме данни на клиентите ни. Сградата е с 24 часа физическа охрана, офисът е с аларма и видео наблюдение. Архивният сървър е с отделен интернет канал и подсигурен от токови аномалии.
Друга възможност за архивиране при нас е да инсталираме ваше оборудване, което да изпълнява функциите на архив. Възможно е да използвате и наш сървър за данни, като предварително уточним параметрите. При тези два варианта получавате второ резервно копие на важната информация извън офиса ви. Информацията се прехвърля по криптиран канал по предварително уточнен график.