Месечен абонамент

Базов пакет за месечна абонаментна поддръжка.

 • Две посещения в офиса.
 • Дистанционна помощ.
 • Настройка на нови системи за работа в офиса. Не включва инсталация на софтуер (операционна система и допълнителни програми).
 • Обновяване на софтуера (update Win, antivirus, antispy..).
 • Помощ и консултации за MS Office, Win 7 / 8 / 8.1 по телефон или с дистанционна работа.
 • Съдействие по телефон.
 • Съдействие с доставчици на ИТ услуги (интернет, телефония, принтери).
 • Профилактика на компютърните системи (прах, кабели в кутиите, дисково пространство, временни файлове).
 • Контрол на системи за защита от вируси и опасен софтуер.
 • Пренастройка на периферните устройства и внедряване на нови.
 • Анализ и препоръки за информационна сигурност.
 • Разширен пакет за абонаментен ангажимент.

  • Всички услуги от Базовия пакет:
   • Две посещения в офиса.
   • Дистанционна помощ.
   • Настройка на нови системи за работа в офиса. Не включва инсталация на софтуер (операционна система и допълнителни програми).
   • Обновяване на софтуера (update Win, antivirus, antispy..).
   • Помощ и консултации за MS Office, Win 7 / 8 / 10 по телефон или с дистанционна работа.
   • Съдействие по телефон.
   • Съдействие с доставчици на ИТ услуги (интернет, телефония, принтери).
   • Профилактика на компютърните системи (прах, кабели в кутиите, дисково пространство, временни файлове).
   • Контрол на системи за защита от вируси и опасен софтуер.
   • Пренастройка на периферните устройства и внедряване на нови.
   • Анализ и препоръки за информационна сигурност.
  • Коригиране на съществуващата кабелна инфраструктура.
  • Преинсталация на софтуера на работната станция при необходимост.
  • Менажиране / архив на поща.
  • Мониторинг и управление на рутър
  • Управление и настройка на ключови продукти (AutoCAD, PhotoShop, Iliustrator…)

  Оптимален пакет услуги за поддръжка на фирмена информационна структура.

  Пълен набор предоставяни услуги по поддръжка на информационна структура.

  • Всички услуги от пакет оптимален:
   • Две посещения в офиса.
   • Дистанционна помощ.
   • Настройка на нови системи за работа в офиса. Не включва инсталация на софтуер (операционна система и допълнителни програми).
   • Обновяване на софтуера (update Win, antivirus, antispy..).
   • Помощ и консултации за MS Office, Win 7 / 8 / 8.1 по телефон или с дистанционна работа.
   • Съдействие по телефон.
   • Съдействие с доставчици на ИТ услуги (интернет, телефония, принтери).
   • Профилактика на компютърните системи (прах, кабели в кутиите, дисково пространство, временни файлове).
   • Контрол на системи за защита от вируси и опасен софтуер.
   • Пренастройка на периферните устройства и внедряване на нови.
   • Анализ и препоръки за информационна сигурност.
   • Коригиране на съществуващата кабелна инфраструктура.
   • Преинсталация на софтуера на работната станция при необходимост.
   • Менажиране / архив на поща.
   • Мониторинг и управление на рутър
   • Управление и настройка на ключови продукти (AutoCAD, PhotoShop, Iliustrator…)
   • Пълен / частичен архив на сървърна система върху локален сървър, касета, външен диск. (Disaster recevery plan)
   • Пълен / частичен архив на работната станция върху локален сървър
   • Управление на рутър Firewall правила
   • Настройка и управление на VPN канали
   • Ремонт на техника в офиса на masterplan
   • Наблюдение в реално време на ключови параметри на сървърна система.
  • Пълен архив на работната станция върху сървър на masterplan
  • Пълен / частичен архив на сървърна система върху сървър на masterplan. Disaster recevery plan
  • Хостинг на интернет страница*
  • Инсталиране на софтуера на нова компютърна система

  Задание за оферта:

  чек-лист за основните компоненти
  Описание на системата

  В описаните пакети са посочени само основните дейности, които обхваща месечния ангажимент.

  Можем да изготвим индивидуално предложение, включващо цени и срокове, което реално да кореспондира на изискванията на Вашата информационна система.
  Задание за оферта