Консултация и работа по проект
Този модел включва предоставянето на консултантска подкрепа, планиране, проектиране и изпълнение на отделни проекти. Може да се отнася до всички тези етапи или само до някои от тях. Ангажиментите се договарят и приемат предварително от двете страни, без непременно да е обвързано със сътрудничество преди или след подписване на договора.