Инсорсинг
С този модел на работа наш специалист е на разположение в офиса ви за определени дни и часове в месеца. Той е на отговорен за решаването на всякакви казуси, възникнали междувременно или през тези дни. При този вариант на сътрудничество се заплаща за час работа и при подписан договор за период от поне 6 месеца. Ангажиментите извън договорените дни, се заплащат отделно на цена за бърза реакция.