Управление на мрежи

Доброто управление на инфраструктурата означава да сте сигурни, че ИТ системата ви има здрав гръбнак. Понякога проблеми точно с лошата инфраструктурата водят до ненужни инвестиции за софтуер, техника или други специфични компоненти, които не решават проблемите. Затова добрата инфраструктура е критично важна за функционирането на надеждна и финансово ефективна система.

Дейностите в управлението на инфраструктурата обхващат поддръжката на мрежата, кабелната инфраструктурата, комуникационния хардуер и софтуер, с който работи. Без значение дали става въпрос за локалната офис ИТ система, клауд или хибридна инфраструктура, можем да дадем доброто решение за нейната конфигурация и функциониране.

Подходът ни за работа включва следните дейности:

  • Мониторинг на устройствата - своевременно откриване на проблемите. Важно е да се убедени кои са проблемите, но и истинските причини за тях;
  • Избор на решение - обсъждане на възможни решения и даваме насоки за прилагането им;
  • Управление - конфигуриране и администриране.