Мониторинг
Мониторингът на сървърите и работните станции е сред най-лесните и ефикасни начини да предотвратим сложни и потенциално скъпи проблеми. Защото наблюдаваме постоянно системата и всяка индикация за проблем, реагираме бързо и решаваме проблема преди да е станал по-сериозен.

  Какво се включва в процеса по мониторинг:
 • Бекъп проверки, които предотвратяват загубата на данни
 • Следене на динамиката на дисковото пространство
 • Наблюдение и анализ на активността на мрежовите връзки
 • Предложения за промяна на конфигурацията на сървърите така, че да са максимално ефективни

  Нашият ангажимент за мониторинг ви дава:
 • 24/7 мониторинг на сървъра и/или работните станции
 • Индентификация на възможен проблем / заплаха / злонамерени действия с ИТ структурата на Ви.
 • Проактивно решаване на проблеми - обикновено ги отстраняваме без или преди да разберете за тях
 • Своевременно информиране и предлагане на решение за реакция, когато се изисква вашето участие за тях.
 • Гъвкавите на модели на работа ви дават свободата да изберете тази услуга независимо дали сме външна помощ за ИТ екипа ви или носим целия ангажимент за системата ви.