Дистанционен достъп

Да имаш сигурен достъп до документите, мейлите и офис оборудването е едно от най-важните условия за мобилност в работата. Затова се стремим към удобни и качествени решения, които ще са съобразени с нуждите на бизнеса ви.

За тях взимаме предвид условия като тези: каква ще е продължителността на достъпа, кой до какви устройства и данни ще има достъп, какви са вида и качеството на връзката за дистанционен достъп.

Ще Ви предложим различни технически решения за дистанционен достъп, от които заедно ще преценим кои са удобни и подходящи за работата ви.