Файлов сървър
Разпределителната база за информацията в мрежата

• Споделено дисково пространство
ФС е специализиран компютър в мрежата, който предоставя споделено дисково пространство за електронни файлове, като документи, архиви, аудио файлове, снимки, филми и др.

• Начини за достъп до информацията
Файловете могат да бъдат достъпни за всички или за част от работните станции по някои от следните начини: от всяко устройство в офиса (компютър, принтер, телефон);
само от оторизирани връзки/лица извън офиса;
от всички използвани операционни системи (Win XP, Vista, 7; MAC OS; Linux).

• Компоненти на сървъра
По правило ФС работи постоянно (24 часа/ 7). Затова използваните части са предвидени за подобно натоварване. При работа с по-големи обеми данни и степени на защита, се използват повече хард дискове, като се прилагат по-сложни методи на защита. Целостта и сигурността на информацията са гарантирани дори, ако едновременно се повредят два хард диска.