Сървър под наем в офиса

Добрата информационна система гарантира защита на информацията и осигурява възможност за контролиран достъп до нея. Същевременно е гъвкава и подлежи на оптимизация и подобрения. В голяма степен тези й характеристики зависят от добрите сървърни решения. Ние можем да ги осигурим и да се ангажираме с цялостна поддръжка на сървърите.

Файловият сървър под наем е подходящо решение за малки и средни фирми, които не могат да инвестират в закупуване на собствен файлов сървър, но държат да съхраняват надеждно и леснодостъпно информацията от мрежата си.

С услугата „Сървър под наем” клиентите получават сървър с необходимия инсталиран Linux софтуеър. Техническите параметри на сървъра се съобразяват предварително с наличната информационна система, нивото на сигурност и сървърна поддръжка. Готовият сървър се доставя в офиса на клиента. Конфигурира се спрямо съществуващата система и се настройват работните станции. Ангажимента предоставя качествена дистанционна поддръжка на сървъра.