Рутър и защитна стена
Добрата информационна система гарантира защита на информацията и осигурява възможност за контролиран достъп до нея. Същевременно е гъвкава и подлежи на оптимизация и подобрения. В голяма степен тези й характеристики зависят от добрите сървърни решения. Ние можем да ги осигурим и да се ангажираме с цялостна поддръжка на сървърите.