Повече за проекта
Проект:
Консултации и поддръжка

Клиент:
Euro Petroleum Consultants
Офиси София и Москва

Изграждане на информационна система на фирмата в офис София.

Проекта включва:

- избор и доставка на ИТ оборудване;

- свързване и настройка сървъри и мрежова инфраструктура;

- свързаност между офисите в Лондон, Москва, Дубай;

- поддръжка на компютърната и оифс техника;

- консултации по ключови системи и параметри за офис София и централния офис;