Повече за проекта
Проект:
Консултации и поддръжка

Клиент:
Българска Федерация
по Спортна Акробатика

Министерстово на спорта
Изграждане на информационна система на федерацията.

Инсталиране и поддръжка на работните станции и приложния софтуер.

Връзка и координация с доставчици на софтуер и услуги.