Повече за проекта
Проект:
Консултации и системна интеграция

Клиент:
ВитагрейнБГ АД
Корпоративна информационна система
Проектиране и изграждане на информационна система на фирмата в централния офис и регионалните зърнобази.

Проекта включва:

- проектиране;

- избор и доставка на оборудване;

- свързване и настройка всички компоненти;

- свързаност между офисите;

- поддръжка на компютърната и офис техника;