Повече за проекта
Проект:
Консултации и поддръжка

Клиент:
NRG Creative Boutique
Рекламна агенция

Проектиране и изграждане на инфирмационна система на фирамта в централния офис и регионалните зърнобази.

Проекта вклчва:

- проектиране;

- избор и доставкя на оборудване;

- свързване и настройка всички компоненти;

- свързаност между офисите;

- поддръжка на компютърната и офс техника;