Повече за проекта
Проект:
Поддръжка и консултации

Клиент:
www.mallvarna.bg
Проектиране и изграждане на офисна ИТ инфраструктура. Поддръжка и оптимизаця
Поддръжка на компютърна мрежа в офиса и отдалечени работни места.
Мониторинг на сървърни системи.

Всички дейности се извършват в сътрудничество с външни екипи партньори.