Повече за проекта
Проект:
Вътрешна "How to" система

Клиент:
Биомаг
Уеб система

Проектиране и изграждане на инфирмационна система на фирамта в централния офис и регионалните зърнобази.

Проекта вклчва:

- проектиране;

- избор и доставкя на оборудване;

- свързване и настройка всички компоненти;

- свързаност между офисите;

- поддръжка на компютърната и офс техника;