Повече за проекта
Проект:
Институционален уебсайт

Клиент:
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Сайтът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет е създаден 2012. Съзаден е по задание на Съвета и покрива всички елементи от заданието. Проекта включва:

- графична визия;

- програмиране на системата;

- хостинг и поддръжка;

За работата си с Междуведомствения съвет, masterplan получава Препоръка за добре изпълнен проект. PDF

Актуална версия на сайта: micmrc.government.bg