Тестване на надеждността
Това означава да дадем потвърждение за качеството на изпълнение на проекта и за доброто функциониране на системата след него. Този ангажимент включва описание и оценка, организирани в ясен за използване и от други страни документ. Така оставаме полезни за клиента, дори ако не продължим работата заедно след тестването на системата.

Тестваме надеждността на всички изпълнени от нас проекти, но можем да предложим услугата и независимо - за реализирани от други изпълнители проекти.