Изграждане, координация, корпоративна свързаност
Когато се споразумеем по ясен план, продължаваме с изпълнението му. През този етап съобразяваме участието на другите свързани участници - доставчици на услуги, предишни изпълнители, потребителите на системата и др. Ако е нужно, правим заедно актуализация в планирането. Добрата координация с тях е от решаващо значение за успешния резултат от работата ни. Затова полагаме целенасочени усилия да изградим и поддържаме ползотворни взаимоотношения с тях.

Можем да продължим комуникацията от името на клиента или да организираме процеса по избор на нови партньори. Можем също така да поемем етапа по изграждане и координация на проект въз основа на вече направен от друг изпълнител план, след като сме се убедили в неговата адекватност.